Bhalang Dhar-ko Lokayukta-ni chaiperson seoka

SHILLONG:  Retire ba kamoni neng·takgipa IAS official Bhalang Dhar-ko Meghalaya Lokayukta-ni gital chairperson songaha.
January 17 tariko Governor Satya Pal Malik, Dhar-ko chairperson songna bil on·ataha aro January 27 tariko home (political) department-ba u·itaha. Indake January 31 tariko Bhaland Dhar, Governor-ni mikkango ku·mikchetanggen.
Re·anggipa bilsi December jao selection committee, East Khasi Hills-ni Deputy Commission gitcham Bhalang Dhar-ko Meghalaya Lokayukta-ni gital chief-na biming mingataha.
Gitcham Meghalaya Lokayukta PK Musahary-ni tenure re·anggipa bilsini May 31 tariko matchotaha ua somoinin a·dokni Lokayukta, chairperson gri kam ka·baenga.
Musahary-ni uni tenure-o niamgri koela salruraa aro Garo Hills Autonomous District Council-o kam tik ong·gijani gimin a·dok sorkarina adita niamrangko on·aha.

Get real time updates directly on your device, subscribe now.

Comments are closed.