Tuesday, April 23, 2024
spot_img

SHG-rangna PMKSY-WDC 2.0-ni cheque-rangko sualata

Date:

Share post:

spot_img
spot_img

SHILLONG: Mongolbar salo, Meghalaya a·dokni dingtang dingtang a·jarango donggipa self help group-rangna Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY-WDC 2.0)-ni ning·o, dingtangmancha SHG dolprakna gong 50,000-ni cheque-rangko a·dokni Chief Minister Conrad K Sangma aro a·dokni Soil & Water Conservation Minister Marcuise N Marak-ni jakchi suale on·ataha.
PMKSY-WDC 2.0-ni cheque-rangko suale on·anganio a·dokni Chief Minister, jinmana aganprakengon, a·doko bang·bea chiring chibisikrang aro chimarang donggenchimoba chirangko rakkianio bang·en neng·nikanirangko chagrongna nangrongani gimin sorkari, chirangko ripinge rakkina gita minggni cholrangko ra·gatenga indiba a·dokni manderang an·tangtangba chirangko ripingna gita dingtang dingtang cholrangko sandina nangenga ine didianiko on·angaha.
Pilak a·songrangnan chiara namen nangchongmotgipa ong·a aro bang·bata a·songrangon ringani chirangko altuae man·rongja ine janapatengon, iandakgipa neng·nikanirangko chagrongna nangengani giminsa dingtang dingtang department-rang aro PMKSY-WDC 2.0-ni ning·oba chonchongipa check dam-rangko tarina, pokkrirangko kitna aro chi tengkirangko rikna cholrangko on·enga ine Chief Minister parakataha.
“Meghalaya a·doko bang·bata manderangan janggi tangna gita buring bolgrim, a·a aro chirango pangchaktoka aro manderangna chirangko on·na gita sorkari, minggni cholrangko ra·gataha indiba manderang an·tangtangba an·tangtangna pangkamgipa janggi tangani cholrangko ra·na gita sorkari baksa bakrime, chiring chibisikrangko ripingna nanggen,” ine Sangma aganaha.
Ia tom·anio a·dokni Soil & Water Conservation Minister Marcuise Marak-ba dingtang dingtang SHG-ni membor-rangna aganprakangengon, PMKSY-ni bidingo talatanirangko on·angenba, ia scheme-ko ra·gatanichi a·dokni dingtang dingtang SHG-rangna kamrangko ka·e cha·na cholrangko on·enga ine parakangaha.
PMKSY-ko ra·gatani miksonganiara, manderangni janggi tangani gadangko nambatatna miksonganisan ong·aija indiba a·doko game ge·e cha·enggipa manderangni game ge·e man·aniko bariatna miksonganiba ong·a ineba ua aganaha.
Ia program-ko ong·atanio, Khasi, Jaintia aro Garo Hills a·jarangoni dingtang dingtang SHG-rang re·bae bak ra·angtokaha.

spot_img
spot_img

Related articles

Ethnic origins: staying with the science

Editor, The article by Bhogtoram Mawroh, “History of the sub-continent and the place of the Khasis in it” in...

Sexual crimes on the rise

The report of sexual assaults on two minors in South West Garo Hills sends a chill up the...

Meghalaya and UPSC Civil Services Exams

By Rudi Warjri Polling for the Lok Sabha Parliamentary elections 2024 is over in Meghalaya. For most it means...

A BJP slide is not unlikely

By Jagdish Rattanani It is never easy or safe to read the mood of the nation, particularly in the...