Martin Danggo-ko BJP rimchaksoa

SHILLONG: Meghalaya Assembly-ni speaker gitcham, Martin M Danggo February 27-o assembly election-rang ong·na skango mija Butbar-o BJP-o napangaha. Martin uni support-rang baksa Shillong Bivar Road-ni State Party Office-o BJP-o napaha.…

James MLA ong·na krajaha: Augustine

SHILLONG: Dadenggreni da·oni MLA James Sangma MLA ong·na kraja maina ua pilak kamrangkon chu·sokatna man·jaha ine Dadenggre constituency-ni gitcham Congress dilgipa Augustine D. Marak aganaha, jean Mongolbaro TMC-ona ja·napeaha. “Conrad-ni…

Ampareen mang abisa nomination file ka·a

SHILLONG: Nokdang politics-kon ja·rikkuenga gita dake abisa sakgni NPP candidate-rang,  Ampareen Lyngdoh East Shillong seat-na susana aro Jasmine Lyngdoh Nongthymmai seat-o susana gita, mijalo nomination file ka·ani skanggipa salon DC…

NPP dolsanari bilakbatgen: Pongseng

TURA: Ong·nasienggipa election-rango aro sorkariko riknaba party ge·san bang·bate seat-rangko man·gen, Bajengdoba-o 2018 bilsiona bate bang·bata vote-rangchi chegen ine NPP-ni da·o Bajengdoba-ni MLA ong·enggipa Pongseng Marak ka·donge…