Coke factory-ko Niam gita chalaiode maming gualani dongja: Renikton

SHILLONG: Public Health Engineering (PHE)-ni Minister Renikton Lyngdoh Tongkhar-ni bimingba coke factory-ko chalaigiparangoni saksa ine nakata ja·man, Minister, “business-ko niam gita chalaia ong·ode maming gualani dongja” ine an·tangna warachakanio aganataha.
“Politician ong·e, business-ko niamko ja·rike chalaia ong·ode maming gualani dongja. Niam gita chu·gimik kamkon ka·enga aro anga saksande chu·gimik coke plant-ni nokgipa ong·ja. Angni nokdang aro ripengskarang business-ko chalaienga, angade bak ra·pagipasan ong·aia,” ine Tongkhar aganaha.
Niamko ja·rikgija coke factory-ko chalaia ong·ode beben namja aro anga an·tangba iani kosako ong·a, indiba coke factory-ko songna niamrang donga aro pollution-ko nirokna nangchongmota. Factory-ko songahaon chu·gimik niamrangko ja·rikna nanga, ineba Minister agandapaha.
RTI -ni gita, PHE Minister Renikton L. Tongkhar, Pther-Salang-o donggipa North East Carbon Industries-ni nokgipa ong·a. Ua coke factory under contruction-o ong·enga.
Plant-ni nokgiparangara- Manoj Kumar Jajodia, Bunsing Sohphoh aro Kishan Jajodia-mang ong·a.

Get real time updates directly on your device, subscribe now.

Comments are closed.