Khasi aro Karbirangko meli nangrime janggi tangchina didia

SHILLONG: Assam a·dokni Karbi Anglong a·jaosan ong·aigija Meghalaya a·doko songdongenggipa Khasi aro Karbi jatrangko ku·mong nangrimao songdong a·chatokchina gita Karbi Anglong Autonomous Council (KAAC)-ni Executive membor Syrya Rongphar didiangaha.
All Meghalaya Karbi Association (AMKA)-ni chang 48-gipa annual conference ba bilsini tom·bimonganiko Ri Bhoi a·jani Sohliya songo ong·atanio KAAC-ni executive membor Syrya Rongphar-ba bakko ra·angenba, Khasi aro Karbirangko meli nangrime janggi tangchina didiangaha.
Chengonin Khasi aro Karbirang meli nangrimani baksa Meghalaya a·doko songdong a·chatokengani gimin mikkangchiba apsan daken jatgnini gisepo meli nangrime janggi tangangkuna ine ua ku·monganiko on·angaha.
“Meghalaya a·dokosan ong·aigija Assam a·dokni Karbi Anglong a·jaoba Khasi aro Karbirang apsan songdong a·chaengani gimin ia jatgnini gisepo maming ma·sisretgrikani gri meli nangrimao janggi tangangkuna nanga,” ine Rongphar aganaha.
Meghalaya a·doko songdongenggipa Karbi jatni gisepo ku·mong nangrimaniko ra·bana aro jatni daka rikaniko ripingna gita All Meghalaya Karbi Association (AMKA)-ni chang 48-gipa annual conference ba bilsini tom·bimonganiko ong·atangahachim ine nikna man·a.

Get real time updates directly on your device, subscribe now.

Comments are closed.