Sunday, April 21, 2024
spot_img

LP skulni sak 346 gital skigiparangna appointment letter-rangko sualata

Date:

Share post:

spot_img
spot_img

SHILLONG: Mongolbar salo, dingtangmancha program-ko Shillong songjinmani State Convention Centre-o ong·atangenba, lower primary (LP) skulni sak 346 gital skigiparangna a·dokni Chief Minister Conrad K Sangma, Education Minister Rakkam A Sangma aro gipin dilgiparangni jakchi, appointment letter-rangko suale on·ataha.
Ia program-ko ong·atanio, dingtangmancha skul napna a·bachengenggipa bi·sarangna Teaching Learning Materials (TLM) Kit-rangkoba sualataha aro ia TLM Kit-rangko sak 35,000-mangni gita bi·sarang, an·tangtangni skigiparangoniko man·anggen.
Ia program-ko ong·atanio, a·dokni Chief Minister, jinmana aganprakangengon, ian LP skulni gital skigiparangna appointment letter-rangko sualna ong·atenggipa program-san ong·aija indiba a·dok sorkarini niksamsoani aro nangnikanirangko jinmana mesoke on·ani program-ba ong·enga ine parakataha.
“An·ching pilakan da·o apsan dolni bakan ong·aha maina an·ching pilakan dingtang dingtang gadango dingtang dingtang kamrangko ka·enggiparang ong·genchimoba an·ching pilakan mingsan miksonganiosa kamrangko ka·enga aro uan an·chingni a·dokko tang·doatani ong·enga,” ine Chief Minister aganaha.
Mandeni changa sapaniko tarianio koros ka·anian pangnan dal·batsranggipa koros ka·ani ong·a ine janapatengon, namgipa a·dokko ong·atna gitade, mandeni changa sapaniko tarianio koros ka·aniko nangchongmota aro da·alo iako sorkari, niamo pangchake ka·enga ine Sangma aganaha.
“Skigipani kamara lekka porako on·mangmanganisan ong·aija indiba simsak nirokanio bi·sarangni janggi tanganiko dingtangatanian ong·a,” ine janapatengon, namgipa gisikchi an·tangtangni kamrangko a·bachengchina gita Chief Minister, gital skigiparangna ku·pattianiko on·angaha.
Lekkani porani a·bao sorkari, skul nokrangko rikna bang·bea tangka paisarangko koros ka·aha indiba a·gilsakni seng·aniko on·anio mandeni jak dangdikanikoba nangchongmota ineba ua aganaha.
Ia tom·anio a·dokni Education Minister Rakkam Sangma-ba skigiparangna aganprakangengon, skigipani kaman mande ra·aniko man·batsranggipa kam ong·a ine janapatenba, “Na·simang an·tangtangni kamko ka·engon, an·tangtangko on·kangani baksasa kamtangtangko ka·bo maina na·simangan dingtanganiko ra·bana man·giparang ong·a aro chinga na·simango ka·dongen sorkari baksa bakrime an·tangtangni daitorangko chu·sokatchina watatenga,” ine parakataha.
An·tangtangni pal sakgipin skigiparangko kam ka·atjachina skigiparangko mikrakatengon, iandake dakanichi bi·sani bida budi baksa dal·roroaniko nosto ka·ani gita ong·a ine Education Minister parakataha.

spot_img
spot_img

Related articles

Fire breaks out at Maharashtra BJP office in Mumbai; no casualties

Shillong, April 21: A major fire broke out on Sunday at the Maharashtra BJP office here in Nariman...

Aayush says why ‘Ruslaan’ will set industry precedent: ‘Producers don’t need big budgets’

Shillong, April 21: Aayush Sharma, who is all geared up for his upcoming action entertainer 'Ruslaan' shared that...

April futures expiry to increase volatility, keep markets under pressure

Shillong, April 21: Markets in the week gone by were driven by fear, war-mongering and panic. Of course,...

Russia warns of banning Pakistani rice again after contaminant found

Shillong, April 21: Russia has warned Pakistan of banning rice imports from the country again after detecting the...